สวัสดีครับ

    CAPTCHA คืออะไร และทำไมต้องมีบน exteen.

    CAPTCHA คือ ส่วนที่ใช้ทดสอบความเป็นมนุษย์จริง ไม่ใช่บอทหรือโปรแกรมอัตโนมัติ

    - แล้วทำไมต้องมี CAPTCHA?

    เนื่องจากมี Spam เยอะมากบน Exteen เราจึงต้องใช้ CAPTCHA เพื่อมาทดสอบว่าผู้ที่เขียนบทความนั้นเป็นมนุษย์จริงๆ ไม่ใช่บอท

    - แล้วทำไม CAPTCHA ของ exteen มี่กี่แบบและทำไมถึงต้องมีหลายแบบ?

    มีสองแบบครับ เราใช้ Google captcha v.2 สำหรับผู้ที่เขียนบทความจากในประเทศไทย และ Sweetcaptcha สำหรับผู้ที่เขียนบทความจากต่างประเทศ

    ที่ต้องใช้สองแบบเพราะว่าส่วนใหญ่ต่างประเทศจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติ หรือที่เราเรียกว่า บอท ซึ่งมีความสามารถในการข้ามผ่าน Google captcha v.2 ได้ เราจึงเป็นต้องใช้ Sweetcaptcha ซึ่งต้องมีการลากวางของผู้เขียนบทความเพื่อทดสอบว่าเป็นมนุษย์

 

ตัวอย่าง Sweetcaptcha โดยการใช้งานต้องลากรูปจากทางด้านซ้ายไปใส่มุมบนด้านขวาให้ตรงกับโจทย์

ตัวอย่าง Google CAPTCHA โดยการใช้งานผู้ใช้แค่ติ๊กเครื่องหมายถูกลงในกล่องสี่เหลี่ยมครับ แต่หากมีการใช้งานบ่อยครั้ง Google CAPTCHA จะเริ่มแสดงรูปภาพและให้เลือกรูปที่เหมือนกันเพื่อทดสอบว่าเราไม่ใช่บอทนั่นเอง

Comment

Comment:

Tweet